Ibiro- Office: Zikodeshwa-i Nyamirambo

  • Ibiciro: 150 000 Rwf & 200 000 Rwf ( N’imiryango 2)
  • Aho Iri/ Iherereye: i Nyamirambo- Kuri Kaburimbohejuru muri 2,
  • Ni Chambrette 2: wahitamo bitewe na Budget yawe
  • Icyitonderwa : Hagenewe ibiro gusa (Office), ntabindi byakorerwamo
  • Ninzu nini ifite akorerwa ibindi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s