Ibibanza Bikenewe

KARIBU IWACU
Ibibanza Bishakishwa

Aha niho wasanga ibisobanuro kubibanza bikenewe twatumwe n’abantu banyuranye, usanze haricyo ufite Cg uzi ababifite bagurisha watubwira ukaduha adiresi zose, tukabahuza n’ababishaka.

Nyuma yo kubona harikibanza ufite, uzi ugifite, Cg haraho uzi cyaboneka, duhe adiresi yawe tuvugane birambuye,  wanaduhamagara Cg Ukatwandikira hano.